Din registering är inte fullständig. Var vänlig fyll i alla fält som är obligatoriska

Följ Säva Ridcenter AB Hemsida Facebook Instagram

Välj läger på Säva Ridcenter AB

Från Till Namn Information Pris Platser kvar

Dina uppgifter

Kompletterande uppgifter

Övriga uppgifter
Avbeställningsskyddet gäller när ridlägret måste ställas in p g a av deltagarens sjukdom eller olycksfall. Sjukdom eller skada ska styrkas av läkarintyg där läkaren avråder från att delta i vistelsen. Vid avbokning innan lägerstart får du tillbaka lägeravgiften minus administrationskostnad på 200 kr Vid avbokning under pågående läger får du tillbaka lägeravgiften minus dagarna du vistats på lägret, samt kostnad för administration på 200 kr. Viktigt att tänka på att denna försäkring gäller för dig som person och inte på den egna hästen som medtas.

Kostnad:

Försäkringen kostar 200 kr för 3-4 dagars läger och 400 kr för 6 dagars läger)

Försäkran (målsmans uppgifter)