Konfirmation GRC


Kommer inte att finnas under 2023

Ungdomar tas emot till ett kombinerat rid / konfirmationsläger.

Undervisningen är upplagd så att man halva dagen ägnar sig åt konfirmationsundervisningen
och den andra halvan av dagen åt ridlektioner, teori, hästskötsel samt andra hästaktiviteter.

Lägrets målsättning är att erbjuda ett varierande ridprogram med dressyr, hoppning, ridning i terräng, barbackaridning, gymkhana mm. samtidigt som vi därigenom hoppas att eleverna på ett roligt och givande sätt kan tillgodogöra sig konfirmationsundervisningen. En viktig del av konfirmationsundervisningen är att lära känna vår kyrkas gudstjänstliv och leva med den .

Den korta tiden här på Grällsta räcker inte tills det här utan vi räknar med att konfirmanderna går i kyrkan hemma.
Konfirmationen sker sista dagen på lägret och är i Kila kyrka.
Därefter arrangeras för de som så önskar en gemensam konfirmationsmiddag.

Fotografering i grupp samt individuellt kommer att ske i början av lägret.  
Kostnad för middag respektive fotografering kommer att meddelas innan lägret. Både fotografering och middag är frivilligt.

Vid själva konfirmationen bär deltagarna kåpor vilka de lånar här, så några extra konfirmationskläder behövs inte. Efter anmälan så får var och en ett PM via mail om tider, kläder att ta med osv. Bibeln brukar varje konfirmand erhålla från sin hemförsamling så ring dit och hör efter. Uppdelning i grupper görs framförallt med tanke på att eleverna har olika lång ridvana och ridkunskap.

 

I övrigt brukar aktiviteterna följa lägermönster med bollspel, spökrundor, snitseljakter och en liten talangjakt (elevrevy)
som eleverna framför sista veckan.

Egen häst får medtagas efter överenskommelse.
Foder ingår ej. Konfirmationen är det primära under vistelsen och ridning och hästskötsel ger vika för detta vid behov. Glöm INTE att skriva lägernummer och elevens namn vid er betalning.

 

OBS. Betala in på Bankgiro 439-7204 vid anmälan. EJ swish.

Märk med ELEVENS namn samt lägernummer Uppgifter

Konfirmation

Adress:
Grällsta Ridcenter 733 94 SALA

Telefon:

Mobil:
070-7104510

Fax:

E-post:
info@grallstaridcenter.com

Hemsida:
http://www.grallstaridcenter.com

Arrangör:
Grällsta Ridcenter

Ridlägeransvarig:
Grällsta Ridcenter